Årsberetning
2023

En professionel sparringspartner og repræsentant for vores selvejende og private medlemmer

147

selvejende og private medlemmer

25

kommuner på landsplan
FORORD

Eftertænksomhed og nye tanker

FOBU startede 2023 uden direktør, og derfor var Maiken så privilegeret at have sin daglige gang i sekretariatet i rollen som arbejdende forperson, hvor Maiken varetog en del af direktørens opgaver.

Læs forord ved Maiken
  • Nye veje og vision 2030
  • Erfarne kræfter i bestyrelsen
  • Og nye kræfter i bestyrelsen
  • Politisk momentum og FOBUs rolle
Et kig ind i maskinrummet

Vision 2030

FOBUs mission er at skabe det bedste grundlag for god kvalitet hos vores medlemsinstitutioner. Det vil sige, at vores opgave både som forening og forretning er at styrke vores dagtilbud, så de er attraktive både for forældre, der skal finde tilbud til deres børn og for politikerne i samarbejdet om at finde de gode løsninger på udfordringerne i kommunerne og velfærdssamfundet.

Kig med ind i maskinerummet
Året der gik

FOBUS arbejde i 2023

Vi vil være den førende paraplyorganisation for selvejende og private dagtilbud, hvor vi som en synlig samfundsaktør er en professionel sparringspartner og repræsentant for vores selvejende og private medlemmer

Fremadrettet

Hvilken retning skal vi mod 2030?

FOBUs mission er at skabe det bedste grundlag for god kvalitet hos vores medlemsinstitutioner. Det vil sige, at vores opgave både som forening og forretning er at styrke vores dagtilbud, så de er attraktive både for forældre, der skal finde tilbud til deres børn og for politikerne i samarbejdet om at finde de gode løsninger på udfordringerne i kommunerne og velfærdssamfundet.

FOBU Fremadrettet