Forord

Maiken Grønvall blev medlem af bestyrelsen i 2016 - først som ildsjæl og senere som bestyrelsesmedlem. Maiken har været forperson for FOBUs bestyrelse siden maj 2022

FORPERSONENS FORORD

Eftertænksomhed
og nye tanker

FOBU startede 2023 uden direktør, og derfor var jeg så privilegeret at have min daglige gang i sekretariatet i rollen som arbejdende forperson, hvor jeg varetog en del af direktørens opgaver.

Denne tid var en fantastisk mulighed for både jeg og resten af bestyrelsen til at komme tættere på arbejdsgangene i FOBUs sekretariat og få et indgående kendskab til både medarbejdere og de små og store opgaver, der hver dag løses i FOBU.

Forperson Maiken Grønvall

I beretningen for 2022 brugte jeg en del spalteplads på at udfolde behovet for, at vi som organisation brugte den kommende tid mellem direktører på at søge tilbage mod vores værdier og mission for at blive mere klare på, hvilken rolle de spiller i dag, og hvordan vi gerne vil bringe dem i spil i vores virke fremadrettet.

Med denne ambition satte vi af; først med et medarbejderseminar for sekretariatet med fokus på FOBUs kernefortælling og dernæst en strategidag for bestyrelsen. Begge aktiviteter flettedes sammen til en klarere vision for, hvilke værdier vi gerne vil lægge til grund for FOBUs arbejde både internt og eksternt.

Direktør for balance og retning

Bestyrelsens arbejde har været meget centreret om hele processen ved ansættelse af en ny direktør til FOBU. Dette naturlige skifte gav god mening i sammenhæng med vores genbesøg af FOBUs værdier. Vi blev skarpe på præcis, hvor vi som samlet organisation ønsker at bevæge os hen, og dermed blev vi også skarpere på, hvilken direktørprofil vi havde brug for til at lede FOBU i overensstemmelse med vores værdier og visioner. Bestyrelsen har derfor afsat mange ressourcer til hele rekrutteringsprocessen, overleveringen og opstartsfasen for FOBUs nye direktør.

"...at vi som organisation brugte den kommende tid mellem direktører på at søge tilbage mod vores værdier og mission for at blive mere klare på, hvilken rolle de spiller i dag, og hvordan vi gerne vil bringe dem i spil i vores virke fremadrettet."

Den 1. august 2023 startede Claus Thykjær som direktør i FOBU. Claus har lige præcis den faglige profil og de menneskelige egenskaber, vi søgte, til at skabe den gode balance mellem drift og udvikling, tradition og fornyelse og mellem forretning og forening. Med sin baggrund som bl.a. kommunaldirektør har Claus både en stor organisatorisk erfaring og den politiske tæft, der skal til for at løfte vores stemme ind i nye arenaer og til at stå stærkere i de sammenhænge, hvor FOBU allerede gør en god figur. I bestyrelsen er vi meget optagede af at styrke FOBUs indflydelse i de politiske processer og bruge det politiske momentum, der aktuelt opleves på den nationale politiske scene til at skærpe vores formål. Og lige netop dette er Claus den helt rette til.

Nye veje og vision 2030

Efter denne søgen tilbage mod værdier var FOBU, sekretariatet og bestyrelsen helt klar til at finde det fælles fodslag med Claus, og de sidste måneder af 2023 har været en fantastisk proces, hvor jeg er enormt stolt af, at vi begynder at se det hele tage form. En proces, som den vi har gennemgået i 2023, er både givtig og udfordrende, men det er helt fantastisk nu at stå med en oplevelse af, at det var det helt rigtige at tage os den tid til at lytte og blive klogere. Bestyrelsen og ledelsen har efter Claus’ opstart afholdt endnu en strategidag, og vi er på vej med et stort visionsarbejde for FOBUs arbejde, formål og virke frem mod 2030. Processen og tankerne bag, kan du læse mere om på de kommende sider, og jeg glæder mig meget til at præsentere visionen for alle FOBUs medlemmer ved Årsmødet den 16. og 17. maj 2024.

Ny direktør er selvfølgelig også lig forandringer, og Claus har med sin indsigt, personlighed og erfaring allerede sat mange gode tiltag i gang i FOBU. Det er internt, hvor sekretariatet både har fokus på optimering og forbedring af arbejdsgange og opdatering af systemer. Og det er eksternt, hvor Claus bl.a. har været proaktiv på flere dagsordener i medierne. Dette kan du også læse mere om senere i denne beretning. Jeg er meget imponeret og glad over den måde, Claus har formået at skabe følgeskab i organisationen, og jeg er meget forventningsfuld over den rejse, vi som samlet organisation er sat ud på.

Erfarne kræfter i bestyrelsen

2023 blev også året, hvor Ida Balling valgte at trække sig som bestyrelsesmedlem. Ida har en mangeårig historie bag sig i regi af FOBUs bestyrelse – både som forperson, næstforperson og medlem, og hun syntes derfor, det var tid til at trække sig og give plads til nye kræfter.

Ifølge FOBUs vedtægter kan bestyrelsen vælge at tilknytte op til 2 ildsjæle, der besidder kompetencer eller egenskaber, bestyrelsen ønsker at trække på. Da vi netop stod i denne forandringstid i organisationen, valgte vi i bestyrelsen at invitere Ida ind som ildsjæl. Vi så en stor fordel i at trække på hendes kendskab både til FOBUs område og til organisationens udvikling gennem de seneste mange år. Heldigvis takkede Ida ja til vores invitation, og vi er rigtig glade for, at hun har lyst til at fortsætte med en tilknytning til FOBUs bestyrelsesarbejde i denne form.

"...Ifølge FOBUs vedtægter kan bestyrelsen vælge at tilknytte op til 2 ildsjæle, der besidder kompetencer eller egenskaber, bestyrelsen ønsker at trække på."
Og nye kræfter i bestyrelsen

Ved Årsmødet i maj 2023 indledte vi vores kampagne for flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, og vi kan nu med glæde annoncere, at vi har to, måske tre, nye kandidater til positionen som eksterne medlemmer i FOBUs bestyrelse. De er selvfølgelig først fuldgyldige medlemmer, hvis de bliver valgt på Årsmødet i 2024, hvor de bliver præsenteret og vil fortælle jer mere om dem selv, deres faglige baggrund og deres motivation for at sidde i FOBUs bestyrelse.

Politisk momentum og FOBUs rolle

Som jeg nævnte tidligere, har bestyrelsen fokus på, hvilken rolle FOBU kan spille i det politiske momentum, der opleves på den nationalpolitiske scene. Regeringen har et ønske om en samfundsudvikling fra velfærdsstat til velfærdssamfund med øget fokus på lokal frihed og forankring i civilsamfundet. Her skal vi som forening af selvejende og private dagtilbud, der netop er dybt forankrede i civilsamfundet, selvfølgelig spille en rolle og byde ind med vores erfaring og løsninger på de udfordringer vi står overfor både landspolitisk og kommunalpolitisk.

Vi ønsker et FOBU, der står stærkere overfor kommunerne. Det kræver, at vi er tydelige omkring, hvad vi står for, og hvordan det selvejende og private område kan bidrage til at løfte nogle af de udfordringer kommunerne oplever. Samtidig skal vi styrke vores position som det vigtige bidrag, vi udgør i et varieret dagtilbudsområde. Landspolitisk er der stor opbakning til de selvejende og private tilbud, og der er et politisk ønske om at bevare den variation af udbud, der kendetegner det danske dagtilbudsområde. Dette er dog til tider i kontrast til den forskelsbehandling mange af FOBUs medlemmer oplever i det kommunale regi. Fx har de selvejende og private i nogle kommuner ikke adgang til de samme udviklingsressourcer som de kommunale. Derfor er det FOBUs opgave som paraplyorganisation at gøre det tydeligt for kommunerne, når de forskelsbehandler og hvilke konsekvenser, det har. Samtidig skal vi gøre det klart, at det også er til kommunernes egen fordel at styrke det selvejende og private område, når de søger de langtidsholdbare løsninger. Hvordan vi vil arbejde med at styrke vores fælles position, kommer I til at høre meget mere om både i denne beretning og til Årsmødet i maj 2024.

Her til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke alle jer medlemmer, sekretariatet og FOBUs samarbejdspartnere for et 2023, hvor vi har kigget indad, været modige og affyret startskuddet mod nødvendige og spændende forandringer både for den forretning FOBU er og for vores fælles forening. Jeg glæder mig til det, vi sammen skal udrette  i fremtiden.

De bedste hilsener

Maiken Grønvall, forperson for FOBUs bestyrelse