FOBU fremadrettet

Som I på de forudgående sider har læst, er første halvdel af 2023 blevet brugt til at genbesøge vores standpunkt, vores stærke værdier og formål samt vores fremadrettede behov. Vi fandt den rette direktør til dette og vi står sammen som bestyrelse bag ham og sekretariatet i denne udviklingsproces. Vi brugte efteråret på at kortlægge vores ambitioner og drømme. Og vi afsluttede året med at lægge en plan – både for vores 2030-vision og forretningsudvikling - og tilmed også på at iværksætte den. Det har været et ualmindeligt spændende år.

Det er tid til at tænkt nyt, visionært og strategisk modigt. FOBU er en stor spiller på området, hvilket vi tager alvorligt og sætter en ære i. Men det er ikke nok at være store, vi vil også være sikre på at vi er de bedste! Det har krævet indsigt og analyser, dialog og inddragelse, at nå til et punkt hvor sagen er klar: Vi skal flytte os. Vi skal have opdateret vores systemer, vi skal have klarlagt vores arbejdsgange og vi skal tættere på vores medlemmer. Vi skal i de kommende år have sat gang i en bevægelse, hvor FOBU er dem man naturligt går til, når sagen handler om dagtilbud. Uanset hvilken instans man kommer fra, så skal det være FOBU man først tænker på, når man søger viden, samarbejde og handling.

Vi vil være stærkere på den politiske interessevaretagelse. Vi vil være et knivskarpt administrationstilbud. Vi vil nå ud til mange flere med den pædagogfaglige understøttelse. Vi vil tættere på vores medlemsbestyrelser. Vi står sammen og målrettet – og vi vil have vores medlemmer med. Det betyder at vi i 2024 vil sætte spot på medlemsinddragelse.

Vi vil til repræsentantskabsmødet lave en paneldebat, så vi som bestyrelse kan starte en åben dialog med jer om disse tanker. Vi vil meget, men vi vil og er ingenting uden jer. Så tak for at læse med og for at være med. FOBU er et fællesskab, som i 2023 er sat i bevægelse. Vi kan kun glæde os til næste år.

Maiken Grønvall
Forperson
Henrik Estrup Mortensen
Næstforperson
Jens Pheiffer
Kasserer
Ida Balling
Ildsjæl
Tina Skaarup Olesen
Medlem
Morten Obel
Suppleant